Tagged: UAS

Nilai UAS Wajib Diserahkan Ke Pusat

10 Desember 2010, 00:00

JAKARTA – Sekolah wajib memberikan nilai Ujian Akhir Sekolah (UAS) ke pemerintah paling lambat seminggu sebelum Ujian Nasional (UN) berlangsung. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendiknas Mansyur Ramli mengatakan, UN tahun depan pada intinya ialah penggabungan nilai akhir pada ujian sekolah dan UN. Pada akhirnya penggabungan ini berujung pada penghapusan hak veto UN. Pemberian nilai akan lebih komprehensif yang tidak tergantung pada nilai pusat atau...

Continue Reading »